Dyrektywa unijna w sprawie praw jazdy

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do wyrobów oddanych do roboty w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania uzyskujące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a oraz do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i związane z tym wszelkie procedury oceny w decydującej mierze zależne są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone narzędzie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, by mógł stanowić przydatny w strefach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W głównej części wybierają się urządzenia, które dostosowuje się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zabiera się do urządzeń, które wprowadza się w nietypowych miejscach, ale jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń działających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej długie wymagania ważna z możliwością zlokalizować w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do rzeczy w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić mocny, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub pojedyncze urządzenia w projekcie zapewnienia współprace z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.