Dozownik celkowy olx

Dozownik celkowy jest urządzenie przeznaczone przede ludziom do podejmowania zarówno pyłów kiedy również materiałów sypkich z filtrów, odpylaczy a ponadto silosów. Omawiane urządzenia są zastosowanie przede każdym jak szczelne zamknięcie zbiorników pracujących przy ciśnieniu niezależnym od atmosferycznego. Ponadto wynoszenie ich kończy się bez dodatkowej dekompresji. Dozowniki celkowe mają duże wykorzystanie w przemyśle drzewnym – przy odbiorze pyłów, trocin, zrębek.

 

Ważna je przyjść też w przemyśle spożywczym – przy dozowaniu objętościowym produktów pylistych, ziarnistych i rozdrobnionych. Ponadto zarówno w sektorze chemicznym- substancje pyliste i proszkowe.

Dozowniki celkowe mają istotne cechy. Wśród nich wymienić można między innymi prostą formę, minimalne prace konserwacyjne, bezawaryjne użytkowanie, szczelne zamknięcie zbiornika pyłu, odseparowanie ciśnieniowe instalacji oraz dozowanie materiału.

Dozowniki celkowe w centralnej mierze produkowane są ze zwykli nierdzewnej. Produkują się między innymi z korpusu, wirnika oraz napędu. Korpus posiada cylindryczną konstrukcję od góry. Ale z dołu urządzony jest w króćce o wymiarach 160/160 mm zakończone kołnierzem. Boki zaślepione są kołnierzami. Także do boków przymocowane są napęd oraz obudowa łożyska. Mówiąc o wirniku należy wspomnieć, że stanowi to fakt roboczy dozownika celkowego. Urządzony jest w osiem przegród. Dzięki temu powoduje na dużo lepsze rozwiązanie a bardziej równomierne dawkowanie. Napęd dozownika celkowego to motoreduktor, który ma zmienną prędkość obrotową.

Działanie dozownika polega na następnym schemacie: materiał sypki wychodzi ze zbiornika przez otwór wylotowy. Następnie rusza się w celkach pomiędzy łopatkami wirnika. Przemieszczenie przenosi się w punkcie otworu wylotowego.
Opowiadając o wykorzystaniu dozowników celkowych należy zwrócić uwagę, że ważna je użyć między innymi jako filtrów workowych, silosów i cyklonów.

Na zbytu jest wiele sposobów oraz modelów dozowników celkowych, dlatego i określone są do produkcji bardzo oryginalnych zadań. Dzięki nim można opróżniać zbiorniki bez konieczności dekompensacji. Należy pamiętać, iż temperatura miałów nie można być szersza niż 200 stopni Celsjusza. Dozowniki celkowe powinny w forma ciągły dozować materiały sypkie oraz drobnoziarniste.