Controlling bb8

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w dowolnej poważnej firmie. Controlling interesuje się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a też płynnością fizyczną oraz analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do bliskiego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze ogromniejsza pierwsza i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można stwierdzić, że z controllingiem mamy do robienia wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w firmie, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który stanowi działać, że firma pracuje efektywniej, - Prowadzona jest rachunkowość zarządcza, która powoduje na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej formie. Wymienia się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a dodatkowo obieg dokumentów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych kryje się szczególny wpływ na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, gdy przechodzimy do działania z rachunkowością zarządczą.