Biuro rachunkowe your profits

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje usługi w rozmiarze rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomoce te zakłada na praca innych podmiotów ekonomicznych i pracy, a jeszcze osób fizycznych. Podpisując umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, wiąże się do uprawiania obowiązków połączonych z przestrzeganiem prawa podatkowego, dobra pracy, a ponadto praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało opracowane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego typie operacje. Moduł Optima jest ściśle związany z biurem rachunkowym, dlatego wszelkie informacje potrafią stanowić modernizowane i synchronizowane na bieżąco. Umożliwia to księgowemu podjęcie działalności bez dodatkowego logowania się. W zależności od pozycji i stylu firmy można zastosować różne moduły jakie ma program Optima Biuro Księgowe. A właśnie np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Idzie na złożenia z Tytułem Skarbowym, razem z najróżniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa idzie na prowadzenie ksiąg razem z najnowsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w całości zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w możliwość elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje szansę biurom rachunkowym prowadzenia dla mężczyzny ewidencji środków trwałych, a i wartości prawych i delikatnych. Pozwala więcej na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry i Płace nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z planem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najróżniejszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest jasny w kategorii dużej i wzoru usługowym dostępnym poprzez internet.