Amoniak strefa zagrozenia

Ze względu na to, że w terenach Unii Europejskiej obowiązywały różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w sukcesu stref zagrożonych wybuchem i narzędzi do pozycji w tych dziedzinach. Końcem tych modyfikacji jest maksymalne ograniczenie ryzyka albo jego całkowita eliminacja, które składa się ze używaniem materiałów w strefach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a konkretnie mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, jakie musi spełniać dany produkt, który jest przeznaczony do łączenia w okolicach zagrożonych wybuchem. Głównym celem systemu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń oraz stylów obronnych w współczesnych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie swobodnego ich ruchu na kraju Unii Europejskiej.
Ową zasadą są objęte wszystkie dania elektryczne i nieelektryczne oraz systemy ochronne, jakie będą naciągane na placach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, sterujących i zarządzających, które będą stosowane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie muszą stanowić one samodzielnych funkcji, ale przyczyniać się będą do pewnego bycia narzędzi oraz systemów ochronnych, jakie będą tam używane.
Dyrektywa definiuje oraz możliwość wykazywania zgodności produktu z zastrzeżeniami ATEX. Wyroby robiące te chcenia, czyli norm zharmonizowanych z poradą, muszą także robić jej pierwsze wymagania. Zastosowanie umów nie jest wskazana niezbędnością, tylko sama procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady wykonywanej przez jednostkę leczącą na zasadzie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa potrafią się pojawić tylko w sukcesu urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy.
Jeśli chodzi o te wyjątki, to gwarancje zgodności że w niniejszym sukcesu wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Chcenia są jednak uważane plus to producent będzie dostępny w takiej formie za wprowadzenie na rynek swojego produktu.
Jeśli należy o podstawowe wymagania, zatem są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, możliwa jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące stanowisk pracy i funkcjonowanie na gruncie Unii Europejskiej w system obligatoryjny a wynoszący istotny charakter.